วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การคูณทศนิยม

การคูณทศนิยม
          ตัวอย่างที่ 1                1.2 x 0.24                                           ตัวอย่างที่ 2               23.5 x 0.3
                          จะเห็นว่า   1.2  เป็นทศนิีัยม 1 ตำแหน่ง                          จะเห็นว่า  23.5  เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
                                        0.24 เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง                         0.3  เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
              ดังนั้น                                                                                             ดังนั้น
                                      1.2x 0.24  จะตอบเป็นทศนิยม  3 ตำแหน่ง          23.5 x 0.3 จะตอบเป็นทศนิัียม 2 ตำแหน่ง

            วิธีทำ   (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)                                                                   วิธีทำ   (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)

                                  12                                                                                                          235
                                        x                                                                                                             x
                                  24                                                                                                             3
                                  48                                                                                                         675
                                24                                                                                    ดังนั้น     23.5 x 0.3 =  6.75
                                288
     ดังนั้น  1.2 x 0.24 = 0.288
ตัวอย่างเพิ่มเติม


1.     1.2 x 0.24          
จะเห็นว่า   1.2  เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
จะเห็นว่า   0.24  เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ดังนั้น 1.2 x 0.24 ตอบเป็นทศนิยม  3 ตำแหน่ง
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)
                             12
                                 x
                            24
                            48
                         24
                         288ตอบ  ดังนั้น  1.2 x 0.24 = 0.288
2.    23.5 x 0.3
จะเห็นว่า   23.5 เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
จะเห็นว่า   0.3   เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ดังนั้น 23.5 x 0.3  ตอบเป็นทศนิยม  2 ตำแหน่ง
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)
3.  1.05 x 2.3
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)

4.    64.5 x 0.3
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)


5.      0.36 x 1.2
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)

6.     6.25 x  0.15
วิธีทำ  (คูณเหมือนจำนวนเต็ม) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น